Qua 3 năm triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Nghệ An đã chủ động trong xây dựng và triển khai quy hoạch ngành, lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ, ban hành hành nhiều cơ chế chính sách phù hợp tạo được dấu ấn trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế đối ngoại, tạo sự chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực ở Nghệ An.

Định hướng mang tầm chiến lược

Tại Hội thảo “Phát triển Nghệ An đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị” vừa tổ chức hôm nay (29/10), Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: “Nghị quyết đã được triển khai thực hiện trong 3 năm, tạo sự chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực ở Nghệ An. Nghị quyết đã tạo ra nhận thức mới, quyết tâm mới của cả hệ thống chính trị và nhân dân, cùng quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh hơn”.

Dua Nghe An phat trien nhanh, ben vung: Khong thu hut dau tu bang moi gia - Anh 1

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội thảo có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Nghệ An.

Mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra cho tỉnh rất cao, với yêu cầu, kỳ vọng lớn. Tỉnh phải phấn đấu trở thành trung tâm phát triển của vùng Bắc Trung bộ trên nhiều mặt, đòi hỏi Nghệ An phải phát triển nhanh hơn các tỉnh khác, tiến tới tự cân đối thu chi, đóng góp cho cả nước. Tỉnh phải có những mô hình, hình mẫu trong các lĩnh vực kinh tế, dịch vụ tài chính – ngân hàng, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Cũng tại Hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường Khẳng định: “Quá trình thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, tỉnh Nghệ An đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, triển khai các chương trình hành động ở 21 huyện, thành, thị gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương. Các nội dung, mục tiêu cũng được Tỉnh ủy đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để chỉ đạo triển khai thực hiện”.

Trong 3 năm thực hiện Nghị quyết, Nghệ An phối hợp chặt chẽ với tỉnh Thanh Hóa lập Quy hoạch vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ, gắn kết về mặt không gian Khu công nghiệp Hoàng Mai và Đông Hồi của Nghệ An với Khu Kinh tế Nghi Sơn của Thanh Hóa; phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh lập quy hoạch vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh thành vùng kinh tế trọng điểm theo định hướng của Nghị quyết 26-NQ/TW, đồng thời triển khai nhiều dự án trọng điểm. Các địa phương như: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương đã quan tâm hỗ trợ, phối hợp, vận động các doanh nghiệp lớn đầu tư vào Nghệ An, như: VSIP, Tập đoàn Tôn Hoa Sen... tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và đóng góp vào ngân sách tỉnh hàng nghìn tỷ đồng...

Dua Nghe An phat trien nhanh, ben vung: Khong thu hut dau tu bang moi gia - Anh 2

Ông Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An báo cáo tại Hội thảo.

Nghệ An đã tập trung khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Thu hút đầu tư trong 3 năm 2014-2016 đạt cao, với 301 dự án/148.834 tỷ đồng vốn đăng ký, bằng 2,5 lần giai đoạn 2011-2013. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 3 năm 2014-2016 tăng bình quân 7,59%, cao hơn tốc độ tăng trưởng của 3 năm 2011-2013 (5,54%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, năm 2016 so với 2013 thì tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng từ 29,20% lên 31,69%, khu vực nông lâm ngư nghiệp giảm từ 28,68% xuống 26,46%, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng khá cao 41,86%. Thu nhập bình quân đầu người tăng khá nhanh: năm 2013 đạt 22,96 triệu đồng/người, năm 2014 đã tăng lên đạt 26 triệu đồng/người; năm 2015 đạt 29 triệu đồng/người; năm 2016 ước đạt 31 triệu đồng (gấp 1,4 lần so với năm 2013).

Tuy nhiên trong tình hình khó khăn chung của cả nước, sự tăng trưởng của Nghệ An chưa thực sự bền vững. Chính vì vậy, việc tìm những giải pháp để đưa kinh tế - xã hội tỉnh phát triển hơn nữa trong thời gian tới là yêu cầu vừa có tính cấp bách, vừa lâu dài.

Ông Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: "Nghệ An mong muốn nhận được nhiều ý kiến “hiến kế” của các nhà khoa học, viện nghiên cứu, các chuyên gia để giúp tỉnh khắc phục những khó khăn, đề xuất các giải pháp để thực hiện thành công Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020".

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị các đại biểu đóng góp những giải pháp, tập trung vào 3 lĩnh vực: Đánh giá những kết quả Nghệ An đã đạt được, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị trên tất cả các lĩnh vực; Tiếp tục phân tích các thuận lợi, khó khăn; những vấn đề đặt ra của Nghệ An trong quá trình phát triển, nhất là từ nay đến năm 2020; Đóng góp,“hiến kế” những giải pháp đột phá để thực hiện Nghị quyết trên tất cả các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Xây dựng giải pháp đưa Nghệ An phát triển theo tinh thần Nghị quyết

Nhận thức được tầm quan trọng trong đổi mới cơ chế điều hành, quản lý và thu hút đầu tư, Nghệ An hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Nguồn lực đầu tư của tỉnh có hạn, đầu tư còn thiếu tập trung, thứ tự ưu tiên chưa hoàn toàn hợp lý; Hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thiện. Cảng biển, cảng hàng không, hệ thống giao thông, hạ tầng điện, nước, công nghệ thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu thu hút đầu tư để phát triển; Vị trí địa lý, khí hậu không thuận lợi. Vùng miền Tây rộng lớn nhưng trình độ phát triển còn hạn chế, dân trí chưa cao; Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh còn chậm; Nguồn nhân lực chất lượng cao ở nhiều lĩnh vực còn thiếu…

Xác định rõ những hạn chế cơ bản, bằng sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và nhân dân Nghệ An, kinh tế-xã hội Nghệ An đã có nhiều chuyển mình rõ nét. Hội thảo là cơ hội để tỉnh tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, để có thêm nhiều cơ sở khoa học và thực tiễn để phát triển tầm nhìn, tiếp tục hoạch định chính sách và phương hướng phát triển đúng đắn; tìm ra các giải pháp đột phá, giúp tỉnh vươn lên nhanh, bền vững.

Tại Hội thảo, các giải pháp “hiến kế” được thông qua rất sát với thực tiễn và có tầm chiến lược như: giải pháp xây dựng TP Vinh trở thành trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung bộ (ông Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng); Phát triển nhanh và bền vững các ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh (ôngNguyễn Anh Sơn, Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp); Phát triển Nghệ An và xây dựng nông thôn mới (ông Hồ Xuân Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT); Thu hút đầu tư, yếu tố quyết định đến phát trển kinh tế Nghệ An (ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài, Bộ KH&ĐT); Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch Nghệ An trong mối liên kết vùng (TS Trương Sỹ Vinh, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển du lịch)… đã thực sự tạo được dấu ấn cho Nghệ An tiếp thu, đúc rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện có hiệu quả tinh thần Nghị quyết 26.

Dua Nghe An phat trien nhanh, ben vung: Khong thu hut dau tu bang moi gia - Anh 3

Toàn cảnh Hội thảo.

Trong buổi họp báo giới thiệu về Hội thảo trước đó, trả lời một số câu hỏi của các nhà báo về giải pháp thu hút đầu tư, ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: “Nghệ An sẽ tạo môi trường tốt nhất cho các nhà đầu tư, nhưng chúng tôi chắc chắn không thu hút đầu tư bằng mọi giá”.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn diễn đàn sẽ được tổ chức hằng năm, trở thành diễn đàn quan trọng để các nhà nghiên cứu, cán bộ lão thành, công chức, doanh nhân, công nhân và các tầng lớp nhân dân có thể đóng góp ý kiến cho Nghệ An phát triển. Đây cũng là dịp để tỉnh cùng các cán bộ, đảng viên cập nhật thông tin trong và ngoài nước để có sự điều chỉnh phù hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tuyết Mây