(GD&TĐ)-Trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu Quốc gia “Đưa các nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các cấp học và trình độ đào tạo” năm 2009, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị Tập huấn giáo viên cốt cán về phương pháp dạy học tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cấp THCS, THPT với sự tham gia của 51 sở GD&ĐT; các trường THCS, THPT trên cả nước.

Học sinh ủng hộ chiến dịch giờ trái đất Mục tiêu của Hội nghị là nâng cao năng lực cho giáo viên cốt cán để thực hiện được PPDH tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hướng dẫn giáo viên cốt cán về PPDH tích hợp các nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào 4 môn học: Vật lí, Sinh học, Công nghệ và Địa lí cấp THCS, THPT của 51/63 tỉnh, thành phố; xây dựng mô hình triển khai thí điểm, dự thảo kế hoạch triển khai đại trà tại các địa phương… Hội nghị sẽ được tổ chức thành 3 đợt. Đợt 1 từ ngày 17-18/12/2009 tại Hà Nội; đợt 2 từ 21-22/12/2009 tại TP.Đà Nẵng và đợt 3 từ ngày 24-25/12 tại TP.HCM. N.N