Xem tiền đạo Cristiano Ronaldo của Real Madrid đã bị hai người bạn trả đũa khi gây hấn năm ngoái.