Thực hiện Thông tư 15/2010 của Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 4763/UBND-NC về việc thí điểm bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã tại 14 xã thuộc 9 huyện trên địa bàn thành phố. Mô hình thí điểm này, đang nhận được nhiều sự kỳ vọng từ phía các địa phương, với mong muốn củng cố, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an bán chuyên trách ở cơ sở.

Dua cong an chinh quy ve lam truong cong xa - Mot chu truong thiet thuc - Anh 1