(VOV) - Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Bình Phước cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, gắn với phát triển văn hóa, xã hội. Tỉnh cũng cần chú trọng hơn nữa đến việc nâng cao đời sống của người dân

Sáng 27/9, tại tỉnh Bình Phước đã khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ IX nhiệm kỳ 2010 – 2015. Tham dự Đại hội có 350 đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của hơn 21.000 đảng viên trong toàn tỉnh. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị dự và chỉ đạo đại hội. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ 8 đã nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt 13,2%. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Đến nay, lĩnh vực công nghiệp đã chiếm hơn 50% GDP của tỉnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Đại hội đề ra mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong 5 năm tới, trong đó chú trọng thực hiện 3 chương trình đột phá để tạo động lực thúc đẩy sự phát triển nhanh của một số lĩnh vực quan trọng của tỉnh là chương trình chuyển dịch cư cấu kinh tế, thúc đẩy nhanh phát triển công nghiệp, chương trình đầu tư phát triển cơ cấu hạ tầng, chương trình đào tạo cán bộ và phát triển nguồn nhân lực. Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Phước đã đạt được trong 5 năm qua. Chủ tịch nước khẳng định: Bình Phước vẫn là tỉnh nghèo, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Đại hội lần này, Đảng bộ tỉnh Bình Phước cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ, mục tiêu về mọi mặt của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời tìm ra những nguyên nhân của những hạn chế đó, nhất là những nguyên nhân chủ quan để nhanh chóng khắc phục, đưa Bình Phước đi lên về mọi mặt. Chủ tịch nước đề nghị Bình Phước cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, gắn với phát triển văn hóa, xã hội. Nhân dân Bình Phước còn nghèo, do đó tỉnh cần chú trọng hơn nữa đến việc nâng cao đời sống của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó phải giữ vững an ninh quốc phòng, giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị với nước bạn./. Hồng Hải - Thành Trung