ND - Những ngày qua, một số thông tin cho rằng đã xuất hiện tình trạng thiếu thuốc phục vụ  khám, chữa bệnh trong các bệnh viện. Mặc dù đến thời điểm này, tình trạng đó là chưa có. Chỉ một số ít loại do các công ty nhập khẩu về chưa kịp, cho nên chưa có nguồn cung cho bệnh viện. Tuy nhiên, các bệnh viện vẫn có thuốc dự trữ hoặc đã tìm loại thuốc khác có cùng tác dụng dược lý để thay thế.