(VnMedia) - Với 20 đại biểu QH cho ý kiến về Luật hoạt động chữ thập đỏ chiều ngày 12/11, cho thấy Dự thảo Luật này còn nhiều ý kiến khác nhau. Ngay từ tên gọi của Dự thảo Luật cũng đã có nhiều ý kiến không đồng tình.