Nếu dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) được thông qua vào cuối năm 2008 như lộ trình, các tổ chức tín dụng bị phá sản có thể được hỗ trợ tài chính bằng nhiều hình thức. Hôm qua (11.4), Ban soạn thảo Luật BHTG do NHNN chủ trì tiếp tục có buổi làm việc nhằm hoàn thiện bản dự thảo Luật BHTG.