GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh công bố dự thảo quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ học phí cho HSSV vùng bị ảnh hưởng bợi sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh.

Du thao ho tro hoc phi cho HSSV bi anh huong boi su co moi truong - Anh 1

Đối tượng áp dụng là HSSV là con của các hộ gia đình đình bị thiệt hại bởi sự cố môi trường biển theo học các cấp học mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề trong và ngoài công lập thuộc các đối tượng phải đóng học phí;

Hộ gia đình bị thiệt hại bởi sự cố môi trường biển, quy định tại Văn bản số 6851/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn kê khai, xác định thiệt hại do sự cố môi trường biển, Văn bản số 7433/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn bổ sung kê khai, xác định thiệt hại do sự cố môi trường biển, gồm những người làm các nghề khai thác hải sản, nuôi trồng thủy sản, chế biên thủy sản, sản xuất muối, kinh doanh thủy sản ven biển, thu mua, tạm trữ thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá, dịch vụ du lịch, thương mại ven biển tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Phương thức cấp tiền hỗ trợ học phí như sau:

Học sinh mầm non và phổ thông công lập: Cấp trực tiếp cho cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông có học sinh được hỗ trợ học phí;

Học sinh mầm non và THCS ngoài công lập: Cấp qua phòng GD&ĐT; phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí hỗ trợ học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả, quyết toán với phòng GD&ĐT;

Học sinh THPT: Cấp qua Sở GD&ĐT; Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí hỗ trợ học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh (hoặc học sinh) học tại các cơ sở giáo dục khác do Sở GD&ĐT quản lý hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả, quyết toán với Sở GD&ĐT;

Học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học: Cấp qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí hỗ trợ học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh, sinh viên.

Kinh phí hỗ trợ tiền học phí được cấp không quá 9 tháng/năm học (đối với học sinh mầm non và phổ thông), 10 tháng/năm học (đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học) và thực hiện 2 lần trong năm: Lần 1 chi trả 4 tháng (đối với học sinh mầm non và phổ thông), 5 tháng (đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học) vào tháng 10 hoặc tháng 11; Lần 2 chi trả 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4;

Trường hợp cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông, học sinh, sinh viên chưa nhận tiền hỗ trợ học phí theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.

Dự thảo đã được công bố công khai trên website của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh.