Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP.HCM cùng với Sở GTVT TP.HCM đã tổ chức hội nghị góp ý về quy định chuyển đổi, hạn chế xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ở một số khu vực tại TP.HCM. Hầu hết ý kiến đều cho rằng trước tiên phải có chuẩn về kỹ thuật, kích cỡ, môi trường và cảnh quan đô thị trong việc lưu thông xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ thì mới đề ra việc chuyện đổi và hạn chế.