(Chinhphu.vn) - Theo dự thảo Thông tư quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 5 tiêu chuẩn để đánh giá trường tiểu học.

Ảnh minh họa

Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu họclà căn cứ để xác định nội dung, mức độ đánh giá các hoạt động: kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, đánh giá mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, công nhận trường tiểu học đạt tiêu chuẩn Trường học thân thiện, học sinh tích cực, thanh tra toàn diện nhà trường.

Cụ thể 5 tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học gồm:

Tiêu chuẩn 1, về tổ chức và quản lý nhà trường, nhà trường phải có lớp học, khối lớp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường, điểm trường đặt ở nơi an toàn, thuận tiện cho học sinh đi học đồng thời đảm bảo các yêu cầu xanh, sạch, đẹp, thoáng mát, không có hàng quán, nhà ở trong trường, điểm trường...

Tiêu chuẩn 2, về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Hiệu trưởng có ít nhất 5 năm dạy học, phó hiệu trưởng có ít nhất 3 năm dạy học (không kể thời gian tập sự) ở cấp tiểu học hoặc cấp học cao hơn; trường phải có đủ số lượng và loại hình giáo viên để dạy đủ các môn học bắt buộc ở tiểu học theo quy định hiện hành;...

Tiêu chuẩn 3 đánh giá vềcơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Dự thảo quy định, nhà trường cần có đủ phòng học cho mỗi lớp học, phòng học được xây dựng đúng quy cách; đủ bảng, bàn ghế cho giáo viên, bàn ghế cho học sinh; có trang bị hệ thống quạt, tủ đựng hồ sơ, đồ dùng dạy học cho giáo viên và học sinh; có đủ điều kiện tối thiểu dành cho học sinh khuyết tật học tập thuận lợi

Tiêu chuẩn 4 quy định về nhà trường, gia đình và xã hội. Theo đó, nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và nghị quyết đầu năm học. Định kỳ, nhà trường tổ chức các cuộc họp với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường để tiếp thu ý kiến về công tác quản lý của nhà trường, các biện pháp giáo dục học sinh, giải quyết các kiến nghị của cha mẹ học sinh...

Tiêu chuẩn 5 đánh giá hoạt động và kết quả giáo dục.Dự thảo nêu rõ, nhà trường phảidạy đủ các môn học, dạy đúng chương trình, kế hoạch theo quy định; Kết quả đánh giá về học lực và hạnh kiểm của học sinh trong trường đáp ứng được mục tiêu giáo dục; Tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến đạt yêu cầu...

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, bộ tiêu chuẩn vừa nhằm đánh giá thực trạng của nhà trường, vừa có tính chất định hướng cho nhà trường phấn đấu vươn lên.

Thanh Trúc