Dư luận Tây Ban Nha cho rằng giới kinh doanh nước này cần tăng cường đầu tư vào Việt Nam nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội tại thị trường đầu tư rất hấp dẫn và nhiều tiềm năng này.