Từ năm 1992 tới nay qua 6 cuộc bầu cử tổng thống có 18 bang gồm California, New York và Illinois… và Đặc khu Columbia với 242 phiếu đại cử tri luôn bỏ phiếu cho đảng Dân chủ và 13 bang với 102 phiếu đại cử tri luôn trung thành với đảng Cộng hòa như Texas, Oklahoma, đặc biệt là bang Wyoming.

- Những bang liên tục bỏ phiếu cho đảng Dân chủ

Du lieu lich su dang ung ho ba Hillary Clinton - Anh 1

- Những bang liên tục ủng hộ đảng Cộng hòa

Du lieu lich su dang ung ho ba Hillary Clinton - Anh 2

- Các bang dao động

Du lieu lich su dang ung ho ba Hillary Clinton - Anh 3

(Nguồn: Đài VOA)

Rõ ràng là từ năm 1992 tới nay qua 6 cuộc bầu cử tổng thống có 18 bang gồm California, New York và Illinois… và Đặc khu Columbia với 242 phiếu đại cử tri luôn bỏ phiếu cho đảng Dân chủ và 13 bang với 102 phiếu đại cử tri luôn trung thành với đảng Cộng hòa như Texas, Oklahoma, đặc biệt là bang Wyoming. Đây là một khó khăn với đảng Cộng hòa bởi để trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, việc chỉ cần giành thêm 28 phiếu đại cử tri đối với bà Hillary Clinton dễ hơn nhiều so với việc ông Donald Trump phải nỗ lực lấy được 168 trong số 194 phiếu đại cử tri còn lại.

Dựa vào bảng phân tích năm 2012 của hãng điều tra Cook Polictical Report có thể thấy để trở thành người kế nhiệm của ông Barack Obama, bà Hillary Clinton chỉ cần tập hợp được tổng cộng 242 phiếu đại cử tri tại 19 bang truyền thống cộng với bang Florida hoặc cộng với tổng số phiếu đại cử tri ở các bang Ohio, Nevada và New Mexico hoặc cộng với tổng số phiếu đại cử tri các bang Iowa, New Hampshire và Ohio. Rõ ràng, lợi thế về cử tri đoàn trước bầu cử đang thuộc về đảng Dân chủ.

Đối với đảng Cộng hòa, muốn giành lại Nhà Trắng, họ tuyệt nhiên không được mắc sai lầm. Trong một kịch bản rất lạc quan, nếu đảng Cộng hòa giành được chiến thắng tại 13 bang truyền thống mà họ luôn giành chiến thắng từ năm 1992 cộng với các bang đã 5 trên 6 lần bầu cho họ và các bang đã 4 trên 6 lần bỏ phiếu chống đảng Dân chủ thì họ vẫn chỉ đạt 219 phiếu đại cử tri, thấp hơn nhiều so với nền tảng 242 phiếu đại cử tri mà đảng Dân chủ nắm giữ.

Theo tạp chí Politique Internationale (Pháp), cho dù tiếp tục cộng thêm các phiếu đại cử tri của các bang Colorado, Nevada và Iowa, đảng Cộng hòa cũng mới chỉ được 269 phiếu đại cử tri, vẫn thiếu 1 phiếu để giành chiến thắng. Như vậy, nếu kịch bản của 6 cuộc bầu cử gần đây lặp lại, đảng Cộng hòa nhất thiết phải giành được sự ủng hộ của hai bang Ohio và Florida và không phạm phải sai lầm tại các bang mà đảng Dân chủ giành chiến thắng tới 4 lần trong 6 cuộc bầu cử từ năm 1992.

Hoàng Hà