Ngày 27/09/2010, SGD Chứng khoán Hà Nội đã có thông báo chấp thuận cho CTCP Du lịch Việt Nam Vitours được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại SGD với những nội dung sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: DLV - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu - Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.910.000 cổ phiếu - Tổng giá trị đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 29,1 tỷ đồng Theo HNX