Từ xa xưa Thừa Thiên Huế là nơi hội tụ và giao thoa các yếu tố văn hóa phương Đông và sau này là phương Tây. Do đó, “Vùng văn hóa Huế” đã xuyên suốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo ra một nét độc đáo, đa dạng và phong phú, góp phần làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam.