(VietNamNet) - Trong khuôn khổ Hội nghị và Triển lãm đầu tư Bất động sản Du lịch Việt Nam, tổng cộng 355 dự án thuộc 12 tỉnh thành có giàu tiềm năng du lịch đã tham gia triển lãm và giới thiệu cơ hội đầu tư.