Khu Caliber 3 ở Israel thu hút du khách đến từ khắp nơi trên thế giới nhờ vào chương trình du lịch giả lập chống khủng bố.

Theo Business Insider