Hanoinet - Theo lý giải của đại diện Hiệp hội Ngân hàng, số tiền phí giao dịch mà các ngân hàng thu về được từ khách hàng sẽ dùng để “bù đắp chi phí đầu tư cho ngân hàng”.