Sau gần 2 năm giảm sút do ảnh hưởng nhiều yếu tố, 2 tháng gần đây, khách Nga đến Nha Trang – Khánh Hòa đã bắt đầu tăng trở lại.

Du khach Nga do don ve Nha Trang mua nghi dong - Anh 1

Điều này cũng dễ hiểu bởi đây là thời điểm nghỉ đông của dòng khách này. Du khách Nga tăng trở lại không chỉ góp phần làm tăng doanh thu du lịch mà đó còn là cơ hội và động lực để d u lịch Khánh Hòa tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm, chuyên nghiệp hóa dịch vụ và hướng đến xây dựng một ngành du lịch bền vững.