Các sinh viên Việt đang học tập và sinh sống tại nước ngoài gửi tới mẹ món quà đặc biệt nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Yes Ryan - Khải Trần