Hanoinet - Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), sang năm 2008, tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ chậm lại nhưng vững chắc và sẽ duy trì ở mức 4,8%, thấp hơn so với mức tăng trưởng 5,2% trong năm 2007.