Dự án Tân An Huy có vị trí khá tốt để đầu tư cũng như để ở nhưng hạ tầng đến nay vẫn chưa hoàn thiện