Thực hiện dự án chyển đồi cây trồng vật nuôi cho một số hộ nghèo thuộc xã 30a theo nghị quyết của Chính phủ. Tuy nhiên khi triển khai thực hiện đã xảy ra vướng mắc tại một số địa phương.

Du an ho tro nguoi ngheo “ky la” o Dien Bien - Anh 1

Truyền hình Thông tấn đã thực hiện phóng sự phản ánh về tình trạng này:

TTXVN/Tin Tức