(LĐ) - Dự án đường Lê Văn Lương kéo dài là một dự án giao thông quan trọng của Hà Tây và thủ đô Hà Nội, với mục đích dãn mật độ phương tiện tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 6 đi qua địa bàn TP. Hà Đông- Hà Nội. Hiện dự án vẫn còn khoảng 10% chưa giải phóng được mặt bằng (ảnh).