Tất cả các hạng mục thi công của dự án Đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội đến thời điểm này vẫn chưa có hạng mục nào hoàn thành, cùng với đó, chi phí dự án bị đội giá lên gần gấp đôi.

Có tổng mức đầu tư được phê duyệt 783 triệu euro (tương đương 18.408 tỷ đồng) và thi công trong vòng 7 năm (từ 2009 đến 2016), song đến nay, tất cả các hạng mục thi công của dự án Đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội chưa có hạng mục nào hoàn thành, cùng với đó, chi phí cho dự án bị đội giá lên gần gấp đôi