Du an duong sat do thi Thanh pho Ho Chi Minh - Anh 1

(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Kinh phí cho toàn bộ Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thể lên trên 2,9 tỷ USD, chỉ riêng lập phương án hỗ trợ kỹ thuật "Chuẩn bị dự án metro" đã mất 2,2 triệu USD./.