QĐND - Ngày 18-3-2013, mục “Nhắn tin và Hồi âm” (trang Ý kiến chiến sĩ) có đăng ý kiến của một số cán bộ, nhân viên Nhà máy Z133, Tổng cục Kỹ thuật liên quan đến giá mua căn hộ chung cư thuộc dự án K33. Ý kiến này đã được tòa soạn chuyển đến Ban Quản lý dự án 98/BQP, đơn vị quản lý, sử dụng khu đất tại Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) để xây dựng chung cư gia đình quân đội.

Mới đây, trang "Ý kiến chiến sĩ" nhận được Công văn số 104/CV-DA “về việc trả lời phản ánh của các hộ tham gia dự án K33 (Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội)”, do Đại tá, Tiến sĩ Hoàng Xuân Cường, Trưởng ban Quản lý Dự án 98/BQP ký với nội dung như sau: “... Ban Quản lý Dự án 98/BQP được giao quản lý, sử dụng khu đất tại Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (được gọi theo ký hiệu là K33) để xây dựng chung cư gia đình quân đội phục vụ cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng của Tổng cục Kỹ thuật tại Quyết định 1963/QĐ-TM ngày 21-11-2008 của Tổng Tham mưu trưởng. Dự án được các cơ quan chức năng thẩm định, Bộ Quốc phòng phê duyệt đầu tư xây dựng năm 2009; phê duyệt thiết kế kỹ thuật-dự toán, kết cấu móng, phần thân nhà chung cư và điện mạng ngoài, phê duyệt kế hoạch đấu thầu và phê duyệt điều chỉnh dự toán phần cọc khoan nhồi đại trà và kết cấu móng năm 2010; phê duyệt điều chỉnh dự toán phần thân, bể nước, bể tự hoại năm 2011.

Dự án K33 được Ban Quản lý Dự án 98/BQP thống nhất với Tổng cục Kỹ thuật trình Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) thẩm định phương án giá bán căn hộ chung cư theo nguyên tắc: Tính đúng, tính đủ các chi phí bảo đảm thu hồi vốn xây dựng và kinh phí bảo trì (2% chi phí đầu tư xây dựng). Không tính chi phí bán hàng, chi phí bảo toàn vốn chủ đầu tư, lãi cho chủ đầu tư và giá trị sử dụng đất. Đối với chi phí cho các hạng mục đã hoàn thành lấy theo kết quả quyết toán thực tế, các hạng mục chưa hoàn thành tính theo dự toán thiết kế được phê duyệt hoặc suất vốn đầu tư xây dựng theo công bố của Bộ Xây dựng tại thời điểm báo cáo. Các chi phí không tính vào giá bán gồm: Tiền sử dụng đất, các khoản thuế trước bạ, lệ phí, phí theo quy định của Nhà nước; chi phí kết nối lắp đặt các thiết bị để cung cấp các dịch vụ mà bên sử dụng riêng cho căn hộ như cung cấp gas, điện thoại, truyền hình cáp; chi phí lắp đặt đồng hồ nước, công tơ điện, biển số nhà…

Theo tờ trình số 176/TTr-DA ngày 26-11-2012 của Ban Quản lý Dự án 98/BQP: Giá bán tạm tính tính theo mét vuông sàn sử dụng là: 8.309.000 đồng/m² (hoàn thiện). Giá bán tạm tính tính theo mét vuông sàn căn hộ là: 11.600.000 đồng/m² (hoàn thiện).

Khi ký hợp đồng, người mua nhà được phổ biến: Giá bán tạm tính tính theo mét vuông sàn xây dựng là: 4.800.000 đồng/m² (phần thô). Giá bán này được xây dựng trên cơ sở quyết định đầu tư dự án được phê duyệt năm 2009. Toàn bộ những nội dung này đã được công khai tại Hội nghị khách hàng do Ban Quản lý Dự án 98 tổ chức tại Tổng cục Kỹ thuật ngày 28-1-2013 và được thể hiện qua Công văn số 511/TCKT-HC ngày 1-2-2013 của Tổng cục Kỹ thuật.

Như vậy, việc phản ánh của một số cán bộ, nhân viên Nhà máy Z133 là không xem xét theo cùng một tiêu chí, căn cứ để so sánh. Hơn nữa việc so sánh giá bán nhà chung cư đã giao nhà khu vực lân cận với dự án còn đang triển khai là khập khiễng, vì ở mỗi thời điểm khác nhau thì đơn giá xây dựng, nhân công cũng khác nhau”. Báo Quân đội nhân dân cảm ơn sự hồi âm nhanh chóng của Ban Quản lý Dự án 98/BQP.

YKCS