Các thiết bị thi công vẫn nằm im lìm bên quốc lộ 14.