QĐND - Ngày 17-4, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội Trợ giúp người tàn tật Việt Nam (VNAH) phối hợp với Hội đồng Dải băng xanh (BREC) đã tổ chức Lễ tôn vinh người lao động khuyết tật và doanh nghiệp vì người khuyết tật năm 2013. Nhân dịp này, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Đa-vít Sia (David Shear) chính thức công bố một dự án mới do Mỹ hỗ trợ nhằm cung cấp một loạt dịch vụ toàn diện sẽ phục vụ khoảng 10.000 người khuyết tật tại Việt Nam. Chương trình mang tên: Hỗ trợ hòa nhập toàn diện cho người khuyết tật của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) sẽ giúp đào tạo hướng nghiệp và hỗ trợ để trẻ em khuyết tật có thể tiếp cận bình đẳng với giáo dục cũng như các dịch vụ khác. Dự án trị giá 9 triệu USD này cũng giúp nâng cao hiệu quả và tiếng nói của các tổ chức người khuyết tật thông qua các gói tài trợ nhỏ, đồng thời hỗ trợ người khuyết tật với các dịch vụ phẫu thuật chỉnh hình, vật lý trị liệu, các thiết bị trợ giúp, ngôn ngữ trị liệu và phục hồi chức năng nghề nghiệp.

NGỌC THƯ