Hệ thống Trường dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) vừa giới thiệu dự án “7 giá trị cốt lõi”

Chương trình giáo dục về các giá trị, phẩm chất dành cho học sinh bao gồm 7 giá trị: xuất sắc, tự tin, đam mê, chính trực, tôn trọng, tinh thần đồng đội và tự hào quốc gia.

Với dự án này, VAS cũng là trường song ngữ quốc tế tại VN đầu tiên đưa hệ thống các giá trị cốt lõi thành một chương trình đào tạo chính thức và xuyên suốt trong nhà trường.

VAS bắt đầu tổ chức những khóa huấn luyện dành cho giáo viên phương pháp đưa các giá trị vào các hoạt động chính khóa và ngoại khóa để truyền cảm hứng và giúp các em cảm thụ và thấm nhuần các giá trị này một cách tự nhiên. Đối với học sinh, các giá trị trừu tượng được cụ thể hóa qua những cuộc thi hội họa, văn học, trong thi đấu thể thao, hoạt động dã ngoại…

> Du học sinh Việt: Ra đi để trở về

> Nền giáo dục của người giàu

Y.N