Bà Lâm Thị Thanh Nhàn, em ruột bà Lâm Thị Kim Phượng - Thành viên HĐQT CTCP Đại Thiên Lộc (HOSE: DTL) đăng ký bán 8,250 cp từ ngày 03/09 đến 02/10 để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Tài liệu đính kèm:
20140827---DTL---TB-GD-NCLQ---LAM-THI-THANH-NHAN.pdf

HOSE