(ATPvietnam.com) -CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (mã chứng khoán: DST) công bố báo cáo tài chính quý iv/2010 của công ty.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của công ty, doanh thu thuần quý iv/2010 đạt 6,256 tỷ đồng, tăng 19,86% so với cùng kỳ năm 2009; lũy kế từ đầu năm đến cuối quý đạt 25,331 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2009. Lợi nhuận sau thuế quý IV/2010 là 123,1 triệu đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2009; lũy kế từ đầu năm đến cuối quý đạt 495,435 triệu đồng, giảm 53% so với năm 2009. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu năm 2010 là 495 đồng. Hoài Nam