CTCP Thủy điện – Điện lực 3 (HOSE: DRL) thông báo ngày 22/11 giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức tiền mặt đợt 1/2013 tỷ lệ 20%.

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/11/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 26/11/2013 Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền. Nội dung cụ thể: Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2,000 đồng) Thời gian thực hiện: 18/12/2013 Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ Phần Thủy điện – Điện lực 3. địa chỉ: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông (vào các ngày làm việc trong tuần), từ ngày 18/12/2013 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

HOSE