Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (DPM) đã công bố thông tin về việc tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền vào ngày 14/11/2016 vừa qua.

DPM: Sap chi hon 780 ty tam ung co tuc 20% - Anh 1

Theo đó, DPM đã quyết định mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 là 20% mệnh giá cổ phần.

Điều này đồng nghĩa với việc DPM sẽ phải bỏ ra hơn 782 tỷ đồng trong đợt trả cổ tức này.

Được biết, nguồn chi cổ tức nằm ở nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Tổng công ty, Tính đến 30/9/2016, lợi nhuận chưa phân phối của DPM còn 1.333,5 tỷ đồng.

Trước đó, Nghị Quyết ĐHĐCĐ DPM đã dự kiến chi cổ tức bằng tiền 2016 là 30%/mệnh giá cổ phiếu.

Theo BCTC hợp nhất quý III/2016, Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.558,4 tỷ đồng và hơn 179 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt gần 5.415,1 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ. Lũy kế lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 960 tỷ đồng, giảm gần 25% so với cùng kỳ.

Ngọc Đỗ