Theo KQKD đã được kiểm toán của TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM), lợi nhuận sau thuế 6 tháng đấu năm của công ty là 756 tỷ đồng, cao hơn so với mức trước kiểm toán đến 106 tỷ đồng.

DPM: Thông cáo báo chí 06 tháng đầu năm 2009 DPM: 6 tháng đầu năm ước lãi 650 tỷ đồng bằng 60% kế hoạch năm DPM: Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ Trong quý II/2009, công ty đạt đạt 2.111 tỷ đồng doanh thu, tăng 162 tỷ so với quý 1. Lũy kế 6 tháng công ty đạt hơn 4.098 tỷ đồng doanh thu, bằng 70% kế hoạch năm. Trong 6 tháng đầu năm, Nhà máy Đạm Phú Mỹ do DPM quản lý và điều hành đã sản xuất khoảng 400.000 tấn urea, hoàn thành 53% kế hoạch năm. Đồng thời, DPM cũng đã nhập khẩu được hơn 150.000 tấn phân bón các loại, đảm bảo đủ hàng cung ứng cho vụ Hè Thu. Kế hoạch kinh doanh năm 2009, DPM dự kiến sản xuất 750.000 tấn ure, tổng doanh thu đạt 5.800 tỷ đồng, LNTT đạt 1.084 tỷ đồng với tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ thấp nhất là 26%. Theo DPM