(Vietstock) - Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HOSE: DPM) cho biết, trong 10 tháng đầu năm, DPM ước đạt 7,344 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế 2,824 tỷ đồng.

Hiện tổng công ty đã có kế hoạch chuẩn bị đủ phân bón và sẵn sàng cung cấp hàng ra thị trường với giá cả ổn định, giảm bớt nỗi lo thiếu phân bón của bà con nông dân khi bước vào vụ Đông Xuân.

Được biết, 9 tháng, doanh thu thuần của DPM đạt 6,849 tỷ đồng, tăng 46% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 2,257.4 tỷ đồng, tăng 84.5% và EPS là 5,978 đồng. So với kế hoạch, DPM đã đạt 97.8% về doanh thu (7,000 tỷ đồng) và vượt 57.8% về lợi nhuận (1,430 tỷ đồng).