Sản xuất, chế biến thực phẩm là một ngành công nghiệp lớn ở Trung Quốc, phục vụ nhu cầu ăn uống của gần 1,4 tỷ người.

Hoàng Trang (theo Reuters)