Phòng Nội các chiến tranh ở London, Anh là nơi Thủ tướng Churchill trực tiếp chỉ đạo tình hình chiến sự trong Chiến tranh thế giới 2.

'Dot nhap' ben trong noi Thu tuong Churchill chi dao chien su - Anh 1

Lần đầu tiên những hình ảnh về Phòng Nội các chiến tranh ở London - nơi Thủ tướng Churchill điều hành Nội các của mình trong Chiến tranh thế giới 2 - được công bố.

'Dot nhap' ben trong noi Thu tuong Churchill chi dao chien su - Anh 2

Phòng Nội các chiến tranh từng được Thủ tướng Anh Winston Churchill sử dụng được xây dựng vào năm 1939.

'Dot nhap' ben trong noi Thu tuong Churchill chi dao chien su - Anh 3

Đến năm 1945, Phòng Nội các chiến tranh bị bỏ hoang sau khi Nhật đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện hồi mùa Hè năm 1945.

'Dot nhap' ben trong noi Thu tuong Churchill chi dao chien su - Anh 4

40 năm sau khi Chiến tranh thế giới 2 kết thúc, Phòng Nội các chiến tranh được mở cửa đón công chúng vào tham quan. Nơi đây dần trở thành một địa điểm du lịch hút khách ở London.

'Dot nhap' ben trong noi Thu tuong Churchill chi dao chien su - Anh 5

Phòng Nội các chiến tranh gồm 4 căn phòng chính: Phòng Nội các, phòng Bản đồ, phòng điện thoại và phòng ngủ - nghiên cứu của Thủ tướng Churchill.

'Dot nhap' ben trong noi Thu tuong Churchill chi dao chien su - Anh 6

Thủ tướng Churchill sử dụng Phòng Nội các chiến tranh làm nơi trung tâm chỉ huy, trực tiếp chỉ đạo tình hình chiến sự trong Chiến tranh thế giới 2.

'Dot nhap' ben trong noi Thu tuong Churchill chi dao chien su - Anh 7

Mặc dù có phòng ngủ bên trong Phòng Nội các chiến tranh nhưng Thủ tướng Churchill hiếm khi ngủ ở căn phòng bí mật dưới lòng đất này.

'Dot nhap' ben trong noi Thu tuong Churchill chi dao chien su - Anh 8

Thủ tướng Churchill và các quan chức Anh đã bỏ ra hàng trăm giờ đồng hồ để nghiên cứu, thảo luận các báo cáo, bản đồ để đề ra những kế hoạch hiệu quả nhằm đánh bại phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới 2.

'Dot nhap' ben trong noi Thu tuong Churchill chi dao chien su - Anh 9

Những chiếc điện thoại bên trong Phòng Nội các chiến tranh ở London hiện trở thành những bằng chứng lịch sử.

'Dot nhap' ben trong noi Thu tuong Churchill chi dao chien su - Anh 10

Một số vật dụng cá nhân của Thủ tướng Churchill như cặp đựng tài liệu màu đỏ hay điếu xì gà được bảo quản cẩn thận tại Phòng Nội các chiến tranh ở thủ đô London.