Dù đã năn nỉ hết lời nhưng bạn gái vẫn dứt tình chia tay, Huỳnh Công Phi dọa sẽ “cắt cổ” nên cha mẹ cô này phải đưa đón canh chừng. Sau đó, thanh niên này mua xăng mang tới nhà người yêu, khóa trái cửa và châm lửa.