(GameK) – Những đội tuyển xuất sắc nhất trong Đột kích tiếp tục có cơ hội khẳng định năng lực của mình.