Các cầu thủ góp mặt tại ngày hội bóng đá được mong chờ nhất trong mùa hè này - EURO 2008 - sẽ phải đối mặt với những quy định hà khắc trong kiểm soát việc sử dụng chất kích thích (doping).