Trong nội dung Công văn số 9079/VP-ĐT, ban hành ngày 5/10, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu sở, ngành liên quan và Công ty cổ phần Tập toàn mặt trời (Sun Group) thực hiện thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về nghiên cứu lập quy hoạch dọc hai bên sông Hồng.

Dong y ve nguyen tac nghien cuu lap quy hoach doc hai ben song Hong - Anh 1

Theo đó, UBND thành phố nhận được văn bản của Sở Quy hoạch Kiến trúc về đề xuất việc thực hiện thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về nghiên cứu lập quy hoạch dọc hai bên sông Hồng. Theo đó, trên cơ sở kết quả Giai đoạn I của Sun Group và các đơn vị tư vấn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về điều kiện năng lực, UBND thành phố ra quyết định phê duyệt lại nhiệm vụ quy hoạch theo quy trình, quy định pháp luật hiện hành. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch chịu trách nhiệm lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư tại các địa phương liên quan và hoàn thiện hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu theo quy định. Sở Quy hoạch Kiến trúc tổ chức thẩm định, đánh giá chất lượng sản phẩm nghiên cứu, báo cáo kết quả nghiên cứu, chất lượng và quy cách hồ sơ quy hoạch, trình duyệt của Sun Group và các đơn vị tư vấn; báo cáo UBND thành phố theo quy định…

Về khâu tổ chức thẩm định, trình phê duyệt: Đồ án cần lấy ý kiến của các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và bộ, ngành có liên quan trực tiếp đến nghiên cứu đề xuất, xác định các nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ trong tiến trình lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch. Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội là cơ quan đầu mối tổ chức Hội đồng thẩm định, quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố, thẩm định và trình UBND thành phố xem xét quyết định.

Trong tiến trình triển khai, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đúng kết luận của Thành ủy; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ nghiên cứu của các cơ quan, đơn vị trong khâu lập quy hoạch và báo kịp thời về tiến độ và nâng cao chất lượng quy hoạch theo chỉ đạo của thành phố.

Về việc trên, UBND thành phố đồng ý về nguyên tắc với nội dung báo cáo đề xuất của Sở Quy hoạch Kiến trúc; đồng thời, giao Sở chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan và Sun Group đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện hoàn thành trong năm 2017…

T.Q