Ngày 08/8/2016, Công ty CP Xây dựng số 3 Hà Nội gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD về an toàn cháy với thiết kế thang bộ thoát hiểm cho nhà và công trình tại KĐTM Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội).

Dong y de xuat thay the loai thang bo cho cong trinh tai KDTM Sai Dong - Anh 1

Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có Công văn số 419/BXD-KHCN ngày 30/9/2016 trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD), Công ty CP Xây dựng số 3 Hà Nội đã đề xuất luận chứng bổ sung để thiết kế thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 cho công trình Nhà ở chung cư cao tầng No15 và No16 xây dựng tại Khu đô thị mới Sài Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội và đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại văn bản số 2363/PCCC&CNCH-P6 ngày 29/7/2016. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng đồng ý cho phép giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiết kế loại thang bộ N3 thay thế loại thang N1 cho công trình nêu trên theo đúng hồ sơ thiết kế các giải pháp bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời tại Văn bản số 2363/PCCC&CNCH-P6.

Đoan Trang