'Công nghệ Photoshop' có thể tạo ra những sinh vật không tưởng mà bạn chưa hề nghĩ tới.

Dong vat sieu la 'den tu hanh tinh khac' - Anh 1

Sinh vật không tưởng.

Dong vat sieu la 'den tu hanh tinh khac' - Anh 2

Loài vật thân chim đầu dê.

Dong vat sieu la 'den tu hanh tinh khac' - Anh 3

Loài vật săn mồi cổ quái lai giữa đại bàng và chó sói.

Dong vat sieu la 'den tu hanh tinh khac' - Anh 4

Sinh vật đến từ 'hành tinh khác'.

Dong vat sieu la 'den tu hanh tinh khac' - Anh 5

Con gì đây?

Dong vat sieu la 'den tu hanh tinh khac' - Anh 6

Thân mèo, mặt khỉ.

Dong vat sieu la 'den tu hanh tinh khac' - Anh 7

Loài khỉ lai với chim cú.

Dong vat sieu la 'den tu hanh tinh khac' - Anh 8

Sự kết hợp hài hước giữa chim và chó.

Dong vat sieu la 'den tu hanh tinh khac' - Anh 9

Sâu mèo.

Dong vat sieu la 'den tu hanh tinh khac' - Anh 10

Mèo vẹt.

Dong vat sieu la 'den tu hanh tinh khac' - Anh 11

Sinh vật cổ quái.