UBND huyện Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) cho biết: Huyện và tỉnh hội Phật giáo sẽ chính thức khởi công tôn tạo chùa Ngọa Vân vào ngày 19-3 (tức 19-2 âm lịch).

Chùa Ngọa Vân sẽ được tôn tạo trên nền móng cũ, tại vị trí trung tâm của núi Vây Rồng (còn có tên núi Bảo Đài), theo lối kiến trúc truyền thống. Công trình tổng mức đầu tư khoảng 84 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Ngọa Vân là một cụm di tích nằm trong tổng thể Khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều, đã được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt. Nơi đây xưa kia đã được Trần Nhân Tông chọn để tu hành và nhập Niết bàn đêm 1-11-1308.

Xuân Quảng