"Khám phá giới tính thứ 3" (đồng tính) là một trong những vấn đề xã hội khá nóng trong thời gian gần đây. Càng ngày càng có nhiều người quan tâm đến hiện tượng đồng tính nam (gay) và đồng tính nữ (lesbian), song thông tin về nó thì vẫn chưa có nhiều.