Bị Công an phát hiện đang "quấn vào nhau" trên xe taxi, người phụ nữ khai bị lái xe taxi cưỡng bức. Tuy vậy, người lái xe thì khăng khăng "có sự đồng thuận".