Xác định công tác chăm lo cho người nghèo là trách nhiệm của toàn xã hội, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã tận dụng các nguồn lực sẵn có ở địa phương, kết hợp huy động mở rộng thành phần bên ngoài, nên được các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân nhiệt tình hỗ trợ.

Dong Thap xay tren 2.000 can nha Dai doan ket cho ho ngheo - Anh 1

Theo đó, Mặt trận các cấp trong tỉnh vận động được 10,58 tỷ đồng, triển khai xây dựng 2.093 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Đồng thời đẩy mạnh phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo với quyết tâm chăm lo người nghèo có cuộc sống tốt hơn.

Trần Thắng