Ngày 22/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VII, họp bất thường bầu bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004-2011.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Đoàn tặng hoa cho đồng chí Lê Vĩnh Tân và đồng chí Trương Ngọc Hân - Ảnh: Đồng Tháp.gov.vn Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp đã bầu cử bổ sung đồng chí Lê Vĩnh Tân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp với số phiếu 59/61 (đạt 96,72%); bầu đồng chí Nguyễn Văn Dương - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh với số phiếu 54/61, đạt 88,52%. Đồng chí Lê Vĩnh Tân sinh năm 1958; quê quán: tỉnh Đồng Tháp; trình độ chính trị: cử nhân; trình độ chuyên môn: kỹ sư cơ khí. Đồng chí Nguyễn Văn Dương sinh năm 1961; quê quán: tỉnh Đồng Tháp; trình độ chính trị: cử nhân; trình độ chuyên môn: kỹ sư kinh tế nông nghiệp, cử nhân hành chính. Trước đó, HĐND tỉnh Đồng Tháp cũng đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2004-2011) đối với ông Lê Ngọc Hân, nghỉ hưu theo chế độ.