Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Văn Dương, kêu gọi nông dân sản xuất lúa và trồng cây ăn trái tham gia vào THT hoặc HTX...

Dong Thap: Chu tich tinh keu goi nong dan lien ket san xuat - Anh 1

Nông dân Đồng Tháp tham gia vào THT và HTX ngày càng tăng

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Văn Dương, kêu gọi nông dân sản xuất lúa và trồng cây ăn trái tham gia vào THT hoặc HTX để có quy mô sản xuất lớn, được hưởng lợi từ dịch vụ cung ứng phân bón và BVTV của HTX (giá thấp, đảm bảo chất lượng), được hỗ trợ kỹ thuật, kết nối tiêu thụ với doanh nghiệp và các chương trình, chính sách hỗ trợ khác...

Mục đích giúp nông dân thay đổi tư duy từ những việc làm nhỏ trong sản xuất nông nghiệp để đạt mục tiêu lớn hơn, như: giữ uy tín và có trách nhiệm đối với sản phẩm mình làm ra, chú ý đến phân loại nông sản thay vì giữ lối mua bán “giũ đệm”, nâng chất lượng sản phẩm, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ (mua chung, bán chung và dùng chung).